پولیش چراغ خودرو-گنجی پخش

سیستم های برقی خودرو بسیار مهم می باشند و از سیم هایی که روکش پولیش چراغ خودرو آنها معیوب هستند به سادگی نگذرید. میزان آب باتری خودرو چک شود و توجه داشته باشید که هنگام روشن بودن خودرو به هیچ وجه سرباطری ها را جدا نکنید که باعث آسیب به دینام و سیستم ECU خودرو پولیش چراغ خواهد شد. چرا که سیستم های حساس الکترونیکی موتور و سیستم ترمز و فرمان خودرو ( مشروط به تنظیم بودن سطح روغن موتور،  پولیش چراغ خودرو روغن ترمز، روغن هیدرولیک و حتی شارژ گاز کولر ) این اجازه را به شما نمی دهند و حتی در صورت روشن شدن خودرو با این روش، قطعا خساراتی به خودرو وارد خواهد شد.  پولیش چراغ پس بهتر است رفتارها و عادت های قدیمی خود را دور بریزیم و   در صورت شستشوی موتور، تمامی سوکت ها و شمع و وایرها را باد گرفته و قبل از روشن نمودن خودرو پولیش چراغ ماشین خشک کنید.در حال حاضر شیوه های مختلفی برای نگهداری و مراقبت از خودرو اعمال می شود تا با گذشت زمان،پولیش چراغ از کیفیت و کارایی قطعات و ظاهر خودرو کاسته نشود.

 

 در صورت امکان، قبل از خاموش کردن خودرو بعد از طی مسافت های طولانی اجازه دهید تا فن خنک کننده پولیش چراغ خودرو رادیاتور خاموش شود و سپس خودرو را خاموش نمایید.با سیستم های به روز خودروهای امروزی هماهنگ شویم. پولیش چراغ  البته این مهم را می بایست در نظر داشتبه خاطر داشته باشید که حتی در هوای سرد هر ماه یکبار کولر خودرو را روشن نموده و اجازه دهید پولیش چراغ ماشین برای چند دقیقه کار کند که این کار مانع از ته نشین شدن گاز و مایع خنک کننده و رسوب کردن آن در داخل مجاری سیستم کولر خودرو می شود پولیش چراغ باید توجه داشت که سهل انگاری در زمینه نگهداری و مراقبت از خودرو علاوه بر خسارات مالی می تواند عواقب و پولیش چراغ خودرو خسارت های جانی نیز بر جای گذارد.


نچرال فرش خوشبو کننده لهستانی